YCSM-1
YCSM-2
YCSM-3

hakdaus

2005-nji ýylda döredilen Linyi Yicai Digital Machinery Co. Ltd. Bu ugurda iň ýokary derejeli zawod bolmaga mümkinçilik berýän terminal bazarynda maşyn öndürijiligini we hyzmat ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Koprak oka
2008-nji ýyl
 • Döredildi

  Döredildi

  2005-nji ýylda döredilen Linyi Wanna Deyin Digital Products Co., Ltd.

 • Inersenerler

  Inersenerler

  YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  YDM uv çaphanamyzda 12 AY Kepillik hödürleýär.

 • Marka

  Marka

  WANNA DEYIN - dünýäden söwda işine ýöriteleşen bir kompaniýanyň ady markasy

Çözgütler
Has köp çap etmek mümkinçiligi aýna, agaç, kafel, deri, akril, PVX, metal, kanwas, ect
KÖPRÄK OKA

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • 03

  YDM printeriniň sanly çap ädimleri haýsylar

  Noýabr-05-2021

  YDM printeriňiz bar bolsa, bu ýerde YDM printerini çalt sanly çap etmek üçin nädip ulanmalydygyny aýdaryn.1-nji ädim, Müşderiňiziň talaplaryna we görkezmelerine esaslanyp, ýörite dizaýn döredýän hudo .nikleriňize rugsat beriň.Naharyňyza düşünmek üçin jikme-jik diskussiýa ýa-da ýygnak bolup biler ...

 • 02

  Stiker çaphana maýa goýumlaryndan peýdalar

  Noýabr-05-2021

  Etiketli çap etmek köne mekdep marketing usulydyr.Onda näme üçin henizem maýa goýmaly?Marketing, marketing, marketing!Her bir işde aýakda galmak üçin marketingiň dogry dozasy gerek.Marketing usullary on bir esse bolsa-da, çap edilen stikerler alw ...

 • 1

  Epson çap kellesi, syýa näsazlyklaryny düzetmek we arassalamak üçin goýmaýar

  Noýabr-05-2021

  1. Syýa goýmaýar Näsazlyklary düzetmek üçin ädimler aşakdaky ýaly: ⑴.Syýa kartrijinde syýa ýetmezçiligini barlaň we syýa kartrijiniň gapagyny berkitmäň ⑵.Syýa turbasynyň gysgyjynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Syýa haltalarynyň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň ⑷.Barlaň ...

Koprak oka